Komunikat z dn. 19 września 2016

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI

Łódź, dnia 19 września 2016 r.

 

KOMUNIKAT

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuję, że w dniu 19 września 2016 roku odbyły się wybory bibliotekarzy do Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kadencję 2016-2020.

Wybrane zostały:

  1. mgr Renata Leszczyńska
  2. mgr Izabela Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Prof. dr hab. med. Marian DANILEWICZ

Komunikat o wyborze Prodziekanów Wydziału Lekarskiego

Wydziałowa Komisja Wyborcza                                                                                        Łódź, dnia 05.05.2016
Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

 

KOMUNIKAT
Wydziałowej Komisji Wyborczej
w sprawie wyboru Prodziekanów Wydziału Lekarskiego

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 Maja 2016 roku

do pełnienia funkcji Prodziekanów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

na kadencję 2016-2020 zostali wybrani

 

– Prodziekan  ds. Nauki:

Pani dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Wierzbowska

– Prodziekan  ds. Dydaktyki:

 Pan dr hab. n. med. Jacek Rożniecki

– Prodziekan ds. Programu Studiów i Ewaluacji:

Pani dr hab. n. med. Hanna Ławnicka

– Prodziekan d/s Rozwoju Nauczania Oddziału Stomatologicznego:

Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

– Prodziekan ds. Dydaktyki Oddziału Stomatologicznego:

Pani dr hab. n. med. Monika Łukomska- Szymańska

– Prodziekan ds. Programów Studiów i Ewaluacji Oddziału Stomatologicznego:

Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab.n.med.prof.nadzw.Bogusław Antoszewski