Komisje Wyborcze

Skład Członków Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 460/ 2015

 1. prof. dr hab. n. med. Marian Danilewicz PRZEWODNICZĄCY
 2. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
 3. mgr Anna Skomorowska SEKRETARZ
 4. prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
 5. prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
 6. prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
 7. prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska
 8. dr hab. n. med. prof. nadzw. Edward Kowalczyk
 9. dr hab. n. farm. Jolanta Nawrot – Modranka
 10. dr n. o zdrowiu Marzenna Broszkiewicz
 11. dr n. med. Ewa Koślińska – Berkan
 12. dr n. med. Jadwiga Kroczyńska-Bednarek
 13. dr n. med. Beata Kunikowska
 14. dr n. farm. Dorota Kusztal
 15. dr n. med. Magdalena Ławnicka- Borońska
 16. dr n. med. Marek Pazurek
 17. dr n. biol. Karolina Przybyłowska-Sygut
 18. dr n. med. Joanna Wieczfińska
 19. mgr Marcin Ciszewski
 20. lek. Wojciech Kuncman
 21. mgr Izabela Nowakowska
 22. mgr Ireneusz Pieszyński
 23. mgr Dorota Sowińska
 24. mgr Aneta Świniarska
 25. Anna Danych
 26. Halina Gąsińska
 27. Zenona Pewca
 28. Joanna Wawer-Snitko
 29. Filip Bielec
 30. Katarzyna Kuliś

Skład Członków Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk o Zdrowiu

 1. prof. dr hab. n.med. Marlena Juszczak – zastępca przewodniczącego
 2. dr hab. n. o zdrowiu Jan Krakowiak
 3. dr n. o zdrowiu Beata Leśniczak  – przewodniczący Komisji
 4. dr n. med. Jadwiga Hilewicz-Suzin
 5. dr n. med. Magdalena Ławnicka-Borońska
 6. mgr Anna Pielesiek-Kielma
 7. mgr Katarzyna Kociszewska
 8. mgr Marcin Mitał
 9. Marek Kamiński
 10. Martyna Zieja

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Lekarskiego

  1. prof. dr hab. Bogusław Antoszewski
  2. prof. dr hab. Urszula Kowalska-Koprek
  3. prof. dr hab. Jacek Kuśmierek
  4. dr hab. Monika Łukomska-Szymańska
  5. dr hab. Sebastian Kłosek
  6. dr hab. Ilona Kurnatowska
  7. dr hab. Hanna Ławnicka
  8. dr n. med. Karolina Czarnecka
  9. dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
  10. Jolanta Kudlińska
  11. Agata Borys – przedstawiciel studentów
  12. Paulina Przyżycka – przedstawiciel studentów
  13. dr n.med. Jolanta Żurawska-Olszewska – przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników UM i USK w Łodzi
  14. dr n.med. Zbigniew Sablik – przedstawiciel Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” UM i USK

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 1. dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas
 2. dr hab. n. med. prof. nadzw. Maria Anna Staniszewska
 3. dr n. med. Paulina Kleniewska
 4. dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus
 5. mgr Katarzyna Milbrandt
 6. mgr Piotr Wróblewski
 7. Monika Liszek
 8. Krzysztof Dybalski

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Farmaceutycznego

 1. prof. dr hab. Aleksander Kufelnicki – przewodniczący,
 2. dr hab. prof. nadzw. Kazimiera H. Bodek,
 3. dr Urszula Kurczewska,
 4. mgr Michał Klimczak – przedstawiciel Studium Doktoranckiego,
 5. Aleksander Śpiewak – przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
 6. Katarzyna Gil – przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
 7. mgr Andrzej Kotyński – przedstawiciel Związków Zawodowych,
 8. Tadeusz Grabowski – przedstawiciel Związków Zawodowych

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

 1. prof. dr hab. Andrzej Buczyński
 2. prof. dr hab. Alina Morawiec-Sztandera
 3. dr hab. Waldemar Machała, prof. nadzw. UM
 4. dr n. med. Monika Sienkiewicz
 5. dr n. med. Andrzej Żytkowski
 6. dr n. med. Małgorzata Mrowicka
 7. lic. Mirosława Włodarczyk – administracja
 8. mgr inż. Małgorzata Tarulewicz – administracja
 9. lek. Kalina Owczarek – doktorant
 10. lek. Wioletta Rozpendek – doktorant
 11. mgr Agnieszka Obrębska- Stefaniak – doktorant
 12. Michał Lukas – student Fizjoterapia
 13. Adam Bartkiewicz – student fizjoterapia
 14. Mikołaj Wasilewski – student lekarski
 15. Michał Jerzy Zalewski – student lekarski
 16. mgr Stanisław Majeranowski – przedstawiciel Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” UM i USK
 17. dr Izabela Szczerba – przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników UM i USK w Łodzi